Dobrodošli na internet stranice
Oldtimer kluba Zagreb

Predstavljamo vozilo mjeseca

FIAT 1100 Nuova  Bauletto
Ivan Pekera
FIAT 1100 Nuova Bauletto (1953.)

Novosti

06.11.2016, 12:15

UKIDA SE POSEBNI POREZ (CO2)

Jedna od aktivnosti našeg Kluba je bila da se Ministarstvu finacija - Carinskoj upravi predlože izmjene Zakona o posebnom porezu na motorna vozila kojim se propisuje obveza plaćanja posebnog poreza (tzv. CO2), a koji je po svojoj veličini (zbog zapremnine motora) dosezao svotu i nekoliko puta veću od vrijednosti uvezenog ili iz EU unesenog starodobnog motornog vozila.

Kako u nas ne postoje neke "zalihe" starodobnih vozila, mnogi poklonici oldtimera bili su prisiljeni na uvoz iz SAD-a i drugih zemalja izvan EU-a, odnosno iz EU-a i pri tom su uz carinu (8%) i PDV (25%) morali platiti i posebni porez u vrlo visokoj svoti.

S obzirom na to da ova vozila nisu namijenjena dnevnoj uporabi i da su u funkciji očuvanja baštine tehničke kulture i zaštite okoliša u širem smislu, ali su bitna za razvoj restauratorske djelatnosti u nas, bilo je silno nepravedno plaćati još i taj namet. Stoga smo u sklopu predložene porezne reforme predočili naš problem koji je naišao na razumijevanje stručnjaka u Carinskoj upravi.

U predloženom Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila koji je ušao u završnu fazu predstavljanja Vladi RH i upućivanja u Sabor RH radi donošenja, predloženo je da se u oslobođenje od plaćanja posebnog poreza uz automobile na električni pogon uvrste i vozila starija od 30 godina - oldtimeri.
Predložena izmjena trebala bi stupiti na snagu 1. siječnja 2017. god.

U nastavku dajemo tekst iz obrazloženja zakonskih izmjena u koji su opisani razlozi te izmjene, a na koje smo mi ukazali.

Izvadak:

"Nadalje, predlaže se da motorna vozila proizvedena prije više od 30 godina ne budu predmet oporezivanja. Radi se u pravilu o starodobnim (oldtimer) vozilima i općenito vozilima proizvedenima prije više od 30 godina koja će se u Republici Hrvatskoj izuzeti od oporezivanja registracijskim porezom, kao što je to slučaj u većini država članica Europske unije. Starodobno (oldtimer) vozilo je motorno vozilo proizvedeno prije 30 i više godina, koje je radi njegovanja povijesnih naslijeđa i tehničke kulture sačuvano ili ponovo sastavljeno u izvornom obliku i koje se ne koristi u svakodnevnom prometu, a koje je po posebnom propisu, koji donosi ministar nadležan za poslove prometa u suglasnosti s ministrom nadležnim za unutarnje poslove i ravnateljem državnog zavoda za mjeriteljstvo, razvrstano u kategoriju starodobnih vozila. Oldtimer motorna vozila (osobni automobili, motocikli, kombi vozila i sl.) uglavnom se koriste na oldtimer priredbama i u promotivne svrhe, tako da niti jedno vozilo na godišnjoj razini ne prijeđe više od 300-500 km. Kako se oltimer vozila ne koriste u svakodnevnom prometu i u tom smislu je njihovo korištenje na cestama u Republici Hrvatskoj (a što je ratio ovoga Zakona) ograničeno, to je neopravdano ovu posebnu kategoriju motornih vozila oporezivati jednokratnim registracijskim porezom kao i motorna vozila za dnevnu uporabu. Ujedno bi se izuzimanjem oldtimer vozila od oprezivanja omogućila auto servisnoj djelatnosti više posla u restauraciji oldtimera te bi se općenito olakšala kolekcionarska i muzejska djelatnost.
Druga motorna vozila proizvedena prije više od 30 godina, a koja formalno nemaju status oldtimer vozila, također suštinski ne predstavljaju vozila koja su namijenjena korištenju u svakodnevnom prometu, pri čemu vrijednosti takvih vozila, pa tako i pripadajući iznos poreza protekom godina, izvjesno toliko depreciraju da bi troškovi utvrđivanja i naplate posebnog poreza na njih očito bili nerazmjerni naplaćenim iznosima."

Na kraju, zahvalni smo našim kolegama iz Ministarstva finacija koji su razumijeli naš problem i prihvatili ovu opravdanu izmjenu – ukidanje posebnog poreza.

Dr.sc. Vlado Brkanić, prof.vis.šk.

Nazad